Welkom op de homepage van
E d y   B a e r v e l d t
Laatste bewerking   15 - 09 - 2016  
*****    Samenstelling van gezin met kleinkinderen (foto's)
Voor be-, op-, of aanmerkingen en eventuele nieuwe gegevens of aanvullingen houd ik mij aanbevolen. Hebt u vragen? Mijn e-mailadres is:
*****    Inleiding op mijn stamboomonderzoek.
*****    Eventueel belangrijk familienieuws
*****   Nieuws voor oud-leerlingen jaargang 1945-1950/51
edy@edybaerveldt.nl
*****   Wie is Edy Baerveldt
*****   Verhalen die horen bij de genealogie
*****   Familiewapen of niet?
Andere interessante links naar de genealogie van Baerveldt
Direct naar stamboom
*****   Foto's van Rieta's poppenhuizen
Genealogie
Familie
Nieuws
Klik hier
St. Janscollege
Even voorstellen
Geschiedenis
Wapen
Klik hier
Poppenhuizen