Johannes Barfeld
Hij werd in Wildungen geboren en evenals zijn vader werd hij ook bierbrouwer.

Na zijn huwelijk met Ursula Agnes Schleiermacher in 1634
wordt hij burger van Wildungen op 12 december in datzelfde jaar.
In 1666 had Johannes bij een veetelling een koe, een varken, een geit en vier schapen.
Als we aannemen dat Johann Georg de zoon is van Johannes zitten we met de puzzel:
Johannes woonde in Wildungen, maar zijn zoon??? Johann Georg wordt in Sachsenhausen geboren, blijft daar wonen tot z'n huwelijk en verhuist dan naar Wildungen.

Is Johannes na z'n huwelijk weer even terug verhuisd naar
Sachsenhausen??
Henrich en Johannes behoren tot ons voorgeslacht, maar of beiden ook echt onze voorvaderen zijn, daarvan ben ik nog niet helemaal zeker. Daarvoor moet in Bad Wildungen of Sachsenhausen nog wat moeilijk onderzoek gedaan worden.
De link van Johannes Barfeld naar
is nog niet ondubbelzinnig gelegd
geboren 1612 of 1625
terug
Johann Georg