Johann Georg Barfeld
geboren 1636
Zeker is dat Johann Georg een Barfeld is van wie wij afstammen.

We komen zijn naam tegen in een trouwboek van                        
Hij trouwt daar op 1 november 1664 met Kunigunda Kupferberg, de dochter van de gemeentesecretaris. Zijn bruid Kunigunda is dan ongeveer 25 jaar; ze is geboren omstreeks 1639.

Zijn schoonvaderJohann Kupferberg geboren in 1602 en gestorven in 1675 te Sachsenhausen was behalve gemeentesecretaris ook nog rechter. Hij is ook nog rechter geweest bij heksenprocessen te Sachsenhausen. Johan Kupferberg is in 1629 gehuwd met een zekere Maria die twee jaar jonger was dan hij (1604).
Het eerste kindje van Johann Georg en Kunigunda, Georg Wilhelm,
wordt geboren op 26 augustus 1665 in Sachsenhausen.
Dan verhuist het gezin naar Wildungen en wordt Johann Georg in
1667 burger van Wildungen. In deze plaats worden met een zekere regelmaat, zo ongeveer om de twee jaar, zijn andere kinderen geboren.
In Wildungen komt Catharina Elisabeth in 1667 ter wereld, dan ziet in 1670 Anna Elisabeth het levenslicht om in 1672 gevolgd te worden door Anna Catharina. Na deze drie meisjes komt er in 1674 weer een jongetje ter wereld die Johannes gedoopt wordt. Nog drie kinderen volgen: Anna Margaretha in 1676, Anna Maria in 1678 en tenslotte Heinrich van wie de geboortedatum onbekend is.
Heinrich zal later bender (kuiper) worden.
Vader Johan Georg overlijdt omstreeks 1680.

In 1682 (1686) hertrouwt Kunigunda met Johannes Bohne, schaapherder van beroep, die op 13 augustus 1691 overlijdt.
Kunigunda overlijdt op nogal tragisch wijze. Op 24 juni 1697 wordt zij voor de stadspoort van Wildungen getroffen door de bliksem en gedood.
acht kinderen
getroffen door de bliksem
Het gezin van Johann Georg:

                                                   Johann Georg Barfeld   X    Kunigunda Kupferberg
                                                        1636 -1680             1664            1639 - 1697
_____________________________________________|____________________________________________________
        |                              |                              |                          |                    |                     |                         |                     |
        |                              |                              |                          |                    |                     |                         |                      
                         Catharina Elisabeth  Anna Elisabeth  Anna Catharina  Johannes Anna Margaratha   Anna Maria   Heinrich
   1665 - 1728            1667 -                 1670 -                  1672 -              1674 -           1676 -              1678 -            1679
Als we aannemen dat Johann Georg de zoon is van Johannes zitten we met een puzzel:
Johannes woonde in Wildungen, maar zijn zoon??? Johann Georg wordt in Sachsenhausen geboren, blijft daar wonen tot z'n huwelijk en verhuist dan naar Wildungen.

Is Johannes na z'n huwelijk weer even terug verhuisd naar Sachsenhausen??
De link van Johannes Barfeld naar Johann Georg Barfeld is nog niet ondubbelzinnig gelegd.
Kinderen uit dit huwelijk zoals uit vorig schema blijkt:
1. Georg Wilhelm  zie de  stamreeks
2. Catharina Elisabeth BARFELD. Catharina Elisabeth is in 1695 getrouwd. Gedoopt (LU) 22 augustus 1667 te Wildungen,Du
3. Anna Elisabeth BARFELD. . Anna Elisabeth is in 1699 getrouwd. Gedoopt (LU) 2 februari 1670 te Wildungen,Du. . Haar peetoom was Georg Barfeld.
4. Anna Catharina BARFELD. Anna Catharina trouwde in 1703. Gedoopt (LU) 10 januari 1672 te Wildungen,Du. . Haar peettante was Chr. Lorents vrouw.
5. Johannes BARFELD. Gedoopt (LU) 1 februari 1674 te Wildungen,Du. . De peetoom van Johannes was de broer van zijn moeder, Johannes Kupferberg uit Sachsenhausen.
6. Anna Margaretha BARFELD. Gedoopt (LU) 4 maart 1676 te Wildungen,Du. . Anna Margaretha had als peettante zijn tante Margaretha Barfeld, de zuster van haar vader. Overleden 1750 te Wildungen,Du
7. Anna Maria BARFELD. Gedoopt (LU) 1678 te Wildungen,Du. . Haar peettante was An Kupferberg uit Sachsenhausen. .8. Heinrich BARFELD. Geboren ong. 8.1680 te Wildungen,Du, gedoopt (LU) te Wildungen,Du. Tr. 1707 Catharina BOCK.
Uit dit huwelijk:
a.    Anna Margaretha, geboren na 1707 te onbekend,
b.    Anna Catharina, geboren na 1707 te onbekend,  .
c.    Johann Wilhelm, geboren na 1707 te onbekend,  .
terug
Georg Wilhelm