In 1582 werd in Antwerpen een moordaanslag gepleegd op Willem van Oranje, de grondlegger van de Nederlandse onafhankelijkheid, door een psychisch labiele fanatiekeling Jean Jaureguy, die daarmee tot meerdere glorie van God dacht te handelen.  In feite was de aanslag meer een poging tot executie, want Philips II, koning van Spanje, had daartoe opgeroepen door de ban over de Prins uit te spreken.

De Prins van Oranje was sinds 1578 de machtigste man in de Nederlanden.  Het gezag van Philips II was nog maar een formaliteit nadat de Staten-Generaal, die de zeventien Nederlandse gewesten vertegenwoordigden, aartshertog Mattias tot landvoogd hadden benoemd.

In 1580 vaardigde Philips II de ban tegen de Prins uit. Willem van Oranje staat dus voortaan buiten de wet en is vogelvrij.  Wie hem doodt, krijgt 25.000 gouden kronen en zal in de adelstand worden verheven. Overigens werd ook van alle helpers van de Prins geëist dat zij hem zouden verlaten op straffe van verlies van de adelstand, hun eer en hun goederen -
De Prins verdedigde zich met zijn Apologie, die werd voorgelezen aan de Staten-Generaal en hij beschuldigde de Koning van schending van de privilegiën en dwingelandij. De Staten-Generaal op hun beurt vervaardigden het plakkaat van 'verlatinghe' uit.  De gehoorzaamheid aan Philips II werd opgezegd.

Reeds voor die tijd had Willem van Oranje met uiterste moeite de Staten-Generaal overgehaald de souvereiniteit over de Nederlanden aan te bieden aan Frans van Alençon, hertog van Anjou, een broer van de Franse koning. Min of meer verloofd met de Engelse koningin begaf hij zich op18 februari 1582 naar Antwerpen waar Anjou met alle vereiste pracht en praal en machtsvertoon werd ingehaald.  Maar nog voor de Staten-Generaal en Anjou op 27 maart de wederzijds verplichte eden aan elkaar aflegden, had de ban tegen de Prins zijn eerste effect, toen Jaureguy op zondag 18 maart zijn aanslag op de Prins pleegde.

Dat gebeurde in het jaar 1582 toen Heinrich Barfeld werd geboren.
1582,  Aanslag op Willem van Oranje
terug