G E N E A L O G I E
We beginnen onze genealogie in 1582. Dan zitten de Nederlandse gewesten al weer 14 jaar in de tachtigjarige oorlog als Henrich of Heinrich Barfeld in het Vorstendom Waldeck  wordt geboren. Hij is een van de voorouders van Baerveldt en naar we in onze genealogie voorlopig aannemen onze stamvader. Met hem beginnen we onze stamboom.
Jarenlang ben ik al bezig met computergenealogie. Telkens weer kwamen er nieuwe versies, verbeteringen of geheel nieuwe software.
Er werd weer eens een nieuwe computer aangeschaft. Het geheugen van de computers werd vergroot. Wat eerst in verschillende bestanden stond, kan nu bij elkaar gevoegd worden enz. Je verliest data door de veranderingen.
In de stamboom treft u o.a. aan de namen:

*   Barfeld     (voor Baerveldt)     27      
*   Baerveldt                               440
*   Spanhove                              120
*   Schackmann                         108
*   Schouwenaars                      136
*   Domenie, Domine, Domini   48
*   Brakkee                                   36
Klik op Baerveldt om de stamboom van Baerveldt te doorlopen.
Van Barfeld naar Baerveldt
Hieronder volgt de stamreeks van Barfeld. Klik op ieder van de namen en u vindt wat meer gegevens over die Barfeld.
Baerveldt
1582 - 1634 Heinrich
1615 - 1674 Johannes
1636 - 1680 Johann Georg
1665 - 1728 Georg Wilhelm
1723 - 1799 Ernst Christoffel