G E S C H I E D E N I S
Een genealogie bestaat niet alleen maar uit namen en relaties. Er zijn heel wat verhalen en geschiedenissen die bij de bepaalde families behoren. Vele zijn niet geschikt voor publicatie en worden liever binnen de familie gehouden, maar andere zijn wel weer interessant en schaden niemand als ze bekend worden.
Ook kan het belangrijk zijn om gegevens in een historisch perspectief te plaatsen. Op deze pagina komen allerlei verhalen en geschiedenissen te staan, die ik leuk, interessant of wetenwaard vind.  
1582. In het jaar waarin we onze stamboom laten beginnen vonden twee belangrijke gebeurtenissen plaats. Er was een aanslag op Willem van Oranje en Paus Gregorius XIII corrigeerde de kalender van Julius Caesar. Het jaar 1582 was 10 dagen korter en de schrikkeljaren werden ingevoerd.
De aanslag op Willem van Oranje
Het jaar dat 10 dagen korter was
Genealogie