Eduard François Baerveldt,                geboren 23-04-1932 te Rotterdam
trouwde op  14  maart 1958 te  's Gravenhage  met
Annie Fonsa Theresia Schackmann geboren 15-09-1935 te Rotterdam                                                                            overl.      03-09-1993 te Culemborg
Edy hertrouwde op 14-02-1998 met Rieta Verwindt   geb.02-02-1946

Geboren kinderen:
Anita     04 - 05 -1960
Frank    05 - 03 -1962
Lilian     04 -11 -1969
Anita huwde met Rob Janssen (23-04-1956). Zij kregen drie kinderen.
Frank trouwde met Helene de Kruijff (22-08-1961). Zij kregen twee dochters.
Lilian trouwde met Peter Dokman (29-08-1967). Zij kregen een zoon
en een dochter
Linda 07-01-1986
Ralph 06-12-1987
Tessa 18-04-1990
Merel  08-08-1997
Roos 06-05-1999
Jeroen  05-01-2003
De zoon van Rieta:
Ronald de Vries  geb 08-07-1969 huwde met Nicole Faber geb 09-09-1970
Zij kregen een dochter en een zoon
Loek     19-07-2004
Bo       06-07-2000
Nina   23 -11-2006