Een korte impressie van mijn levensloop
Ik ben geboren in 1932 in Rotterdam. In de oorlog 1940-1945 zijn tweemaal al onze bezittingen verwoest door bombardementen. In 1940 door de Duitsers en in 1943 door de Engelsen. Het laatste bombardement was de aanleiding om naar Den Haag te vluchten
In  Den Haag de lagere school afgemaakt. Na  het St. Janscollege (H.B.S.b), de Kweekschool en de militaire dienst heb ik nog enkele onderwijsaktes gehaald.
Tot 1956 onderwijzer geweest aan enkele lagere scholen, daarna leraar wiskunde aan het St. Janscollege, vervolgens vanaf 1959 leraar aan de ULO/MAVO en in 1969 werd ik benoemd tot adj. directeur aan die MAVO. Daarnaast was ik turnleraar aan een sportvereniging (12 jaar) gevolgd door leraar te zijn aan een avondschool tot opleiding van leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs (8 jaar). Door de sport heb ik thans een gekraakt karkas. Ik heb twee knieprotheses en twee schouderprotheses.
In 1972 kreeg ik een benoeming als directeur aan een Mavo (later S.G. met LBO) te Culemborg.
Nevenfunctie: 25 jaar auteur en corrector bij PBNA. Vele cursussen ge- en herschreven. Natuurlijk een aantal bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties vervuld. Hiervoor kreeg ik een lintje.

In 1958 ben ik getrouwd met Annie Schackmann. We kregen 3 kinderen (dochter Anita 1960, zoon Frank 1962 en dochter Lilian 1969). De drie kinderen zijn getrouwd en ik heb 7 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, een meisje Enya 2012 en een jongen Neil 2014 .
Annie  overleed in 1993 op 57-jarige leeftijd.
In 1998 ben ik hertrouwd met Rieta Verwindt.
Ik heb vele hobby's w.o. computer , stamboomonderzoek, geschiedenis, geniet dagelijks van m'n pensioen.