Op 12 augustus is de volgende e-mail aan jullie verzonden
E - m a i l   a a n   d e   r e ü n i s t e n


Woensdag 5 oktober
rond 11 uur bijeen te komen in het ons zo bekende hotel Bijhorst in Wassenaar.
Daar beginnen we dan met koffie en gebak. Zoals gebruikelijk zijn alle consumpties
en is de eventuele lunch voor eigen rekening. We kunnen in Bijhorst onze lunch gebruiken.
We hebben niets gereserveerd en zullen geen geld inzamelen, ieder betaalt voor zich.
Iedereen is vrij om wel of niet aan de lunch deel te nemen. In de voorgaande jaren hebben
we de lunch gebruikt in Bijhorst.
We rekenen op een grote opkomst.

Willen jullie mij berichten of je wel of niet komt. Er zijn altijd reünisten die willen weten wie er komen.
Je kunt dan de aan- of afmeldingen vinden op de site:
www.edybaerveldt.nl

Tot 5 oktober en een hartelijke groet, mede namens

Frans Nieuwenhuis en Jan de Gruijter,

Edy Baerveldt
Beste vrienden, reünisten,

Vorig jaar schreef ik: "Met het toenemen van de jaren slaat de vergeetachtigheid toe".
Voor jullie geldt dat natuurlijk niet, maar toch.......

De eerste woensdag in oktober nadert weer en ik wil jullie eraan herinneren dat op die dag onze reünie plaatsvindt. Natuurlijk staat die dag in jullie agenda gepland, maar ik heb beloofd dat ik jaarlijks een herinnering zou sturen.
Graag nodig ik jullie, mede namens de reüniecommissie, uit om op