De vlag vliegt wuivend in de lucht,
het vaandel van Sint Jan.
Zijn vogel stijgt in steile vlucht
zo hoog hij rijzen kan.
En wie hem ook weerhouden wou,
hij klimt en blijft den hemel trouw,
de vogel van Sint Jan

Niet zo, dat hij zijn horst vergeet,
de vogel van Sint Jan,
hij daalt er heen voor ieder leed
dat daar maar dreigen kan.
Zo blijft hij gaan, omlaag, omhoog,
zijn horst trouw en zijn hemelboog,
de vogel van Sint Jan

We zijn van 't adelaarsgeslacht,
wij jongens van Sint Jan,
de wereld heeft geen enk'le macht,
die ons weerhouden kan
om trouw te blijven, onvervaard,
als hij, die steeds zijn trouw bewaart,de vogel van Sint Jan
Lied van het St. Janscollege