N i e u w s
_______________________________________________________
Het gemeentearchief van Den Haag heeft nu een website waarop alle scholen van Den Haag met leerlingen komen te staan.
Ga naar www. haagsescholen.nl >> Klik op scholen >> Zoek Janscollege.. klik >> rechts staat: zoek alle klassenfoto's van deze school... klik hier op. >>> Zoek in linkerkolom onze klassenfoto... klik hierop.
De foto komt nu in het midden te staan en van de degenen die op de foto staan komen de hoofden in de rechterkolom Met de  "tools" in het midden onder de foto kun je vergroten, verkleinen, namen en vakken weghalen en allerlei andere bewerkingen toepassen.
Frans Nieuwenhuis: “ 'Naar de boeren' - kinderuitzendingen in de hongerwinter”.

  In de hongerwinter van '44-'45 zijn 40.000-50.000 kinderen vanuit de hongerende steden van het westen uitgezonden naar het platteland van voornamelijk Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Die uitzending in de laatste oorlogsmaanden, met gebrek aan alles, was een geweldige prestatie die zwaar onderbelicht is gebleven.
  Dit boek beschrijft er alle indrukwekkende details van: de uit de grond gestampte organisatie, de heenreis onder erbarmelijke omstandigheden, het verblijf van de stadskinderen op het platteland, de bevrijding en de terugreis. Het is mede gebaseerd op persoonlijke herinneringen van tweehonderd destijds uitgezonden kinderen - die nu allen boven de zeventig zijn -  en bevat veel aangrijpende citaten.
   Tegelijkertijd is het een eerbetoon aan allen die die kinderuitzending mogelijk maakten: de pleeggezinnen, de vele organisatoren, de scheepskapiteins en vrachtwagenchauffeurs en de duizenden reisbegeleiders en helpers onderweg.  Een eerbetoon ook aan de ouders die met de moed der wanhoop hun kinderen met onbekende bestemming lieten vertrekken.
  Het boek is zeer boeiend, informatief en heel goed leesbaar, niet alleen voor de zeventigjarigen van nu, maar zeker ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Onder welke omstandigheden zouden ouders vandaag de dag  besluiten hun kinderen met onbekende bestemming zo maar weg te sturen, zonder enige zekerheid die ooit nog terug te zien?
Op de achterflap van het boek lezen we:
Frans Nieuwenhuis heeft een boek geschreven. Hij blijft onvermoeibaar produceren.
De titel luidt " 'Naar de boeren' - kinderuitzendingen in de hongerwinter".
De prijs is Euro 19,50. De uitgever is Ad.Donker in Rotterdam.
ISBN nummer 978 90 6100 640 4.
Een  boek van Frans Nieuwenhuis
Een boek van Hermann Molenkamp
Hermann Molenkamp heeft een boek geschreven over de Haagse brandweer.  Voor meer informatie zie: www.mannenvanwaterenvuur.nl

Op de flap lezen we o.a.
Ervaringen brandweermannen vormt boeiende roman
"Mannen van water en vuur vertelt het verhaal dat het gezicht van de Haagse brandweer getekend heeft”
‘Mannen van water en vuur van schrijver Hermann. Q.A. Molenkamp naar een idee van Arie Frauenfelder’ vertelt over dagelijks leven van 6 brandweermannen in hun kazerne en in de strijd tegen het vuur. Achtentwintig waargebeurde branden en ongelukken die zich voordeden in het Den Haag van de jaren ’80 en ’90, zijn verweven tot één aangrijpend verhaal. Elk incident wordt verteld vanuit de beleving van één van de brandweermannen van autospuit 0-0.

Reünie 2014

Op 1 oktober 2014 hadden we onze jaarlijkse reünie. Veertien krasse knarren waren aanwezig.  De jongste was Frans Nieuwenhuis met 81 jaar, de oudste was Hans Overwijn met 85 jaar. Alle reünisten vief en monter maar maar wie een jaar had overgeslagen zag toch ook wel wat verval door de jaren.  Al ben je gepensioneerd het is toch hard werken om ruim 80 jaren te worden.
Zoals gewoonlijk was het een geslaagde bijeenkomst, voor sommigen misschien een beetje kort, maar voor anderen werd het gemis aan het middagdutje hier en daar duidelijk zichtbaar.
Omdat Hans Overwijn de volgende zondag 85 jaar zou worden, trakteerde hij op een borrel. Heel schuchter stond een groep oude mannen gezamenlijk ongeveer 1150 jaar lang zal die leven te zingen.
De bedoeling was goed, maar de strotjes werkten niet zo mee. De aangeboden borrel werd zeer gewaardeerd en niet schuchter geconsumeerd. Bedankt Hans. Je hebt het goede voorbeeld gegeven, we hebben nog heel wat 85-jarigen in het vooruitzicht.
Als dan het afscheid nemen aangebroken is, kom je toch weer tot de ontdekking dat je een aantal klasgenoten niet hebt gesproken en de gedachten omdat volgend jaar dan maar te doen, houd je hopelijk weer een jaar op de been. Het tot volgend jaar  wordt elkaar  jaarlijks nadrukkelijker toegewenst en de handdruk fermer.
Zo'n reünie geeft mij veel voldoening.
Edy